تماس با ما

 

 

نشانی شرکت ما در گرجستان:

Paymax LLC, No A516, Karvasla Center, Dadiani 7 St, tbilisi Georgia

Tel: 995322148666

۵۹۹۹۱۶۵۰۱

تفلیس خیابان دادیانی مجتمع کارواسلا طبقه ۵

تلفن: ۲۱۴۸۶۶۶-۳۲-۰۰۹۹۵

همراه – وایبر و تلگرام : ۰۰۹۹۵۵۹۹۹۱۶۵۰۱

ایمیل: idlorder@gmail.com