آخرین فهرست داروهای غیر مجاز برای ورود به گرجستان

آخرین فهرست داروهای غیر مجاز برای ورود به گرجستان

آخرین فهرست داروهای غیر مجاز برای ورود به گرجستان

بر اساس اعلام مراجع ذیربط در کشور گرجستان، ورود اقلام دارویی اعلام شده که حاوی مقادیری از مواد مخدر و یا روانگردان باشد به این کشور ممنوع بوده و مشمول جریمه های سنگین شامل حبس های بلند مدت خواهد شد.

 

لذا با توجه به اینکه هموطنان گرامی از مواد ترکیبی داروها اطلاعی ندارند توصیه می گردد از آوردن هرگونه دارو به این کشور حتی با نسخه پزشک جهت مصارف شخصی به شدت خوداری نمایید. ضمناً تمامی داروهای مورد نیاز در کشور گرجستان یافت می شود.

۱- استامینوفن کدئین   (مخدر)                                         Acetaminophen

۲- کلردیازپوکسید       (روانگردان)                                      Clordiazpoxide

۳- دیفنوکسیلات       ( مخدر)                                          Diphenoxiylate

۴- کلونزپام               (روانگردان)                                      Clonezepam

۵- کولداکس             (حاوی سودافدرین)                                       Coldax

۶- بنیکال                 (حاوی سودافدرین)                         Benical

۷- سودافد               (حاوی سودافدرینSudafed

۸- کلد استوپ           (حاوی سودافدرین)Cold Stop

۹- تی دول ۱۰۰           (حاوی ترامادول)                                     T-dol 100

۱۰- رای دول ۱۰۰         (حاوی ترامادول)                                  Raydol 100

۱۱- آ فرین                 (حاوی کدئین)                                             A-ferin

۱۲- سوپرا کولد          (حاوی سودافدرین)                                  Supra cold

۱۳- آمی تری پتیلین    (روانگردان)                                          Amitriptyline

۱۴- ترامادول             (روانگردان)                                               Tramadol

۱۵- دیازپام               (مخدر)                                                    Diazepam

۱۶- اگزازپام             (مخدر)                                                    Oxazepam

 

hassan

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *