برگزاری ششمین نشست کمیسیون اقتصادی ایران و گرجستان

برگزاری ششمین نشست کمیسیون اقتصادی ایران و گرجستان

برگزاری ششمین نشست کمیسیون اقتصادی ایران و گرجستان

ششمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان امروز و فردا برابر با نهم و دهم اکتبر سال جاری در تفلیس برگزار می‌شود.
ریاست هیات ایرانی را علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان
و ریاست هیات گرجی را نیز گئورگی گاخاریا، وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان برعهده خواهند داشت.
در نشست ششم در قالب چهار گروه:
حمل و نقل و زیرساخت،
سرمایه‌گذاری و توسعه تجاری و کشاورزی،
انرژی شامل نفت، گاز و برق
و همچنین گروه فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی،
علاوه بر ارزیابی میزان پیشرفت توافقات قبلی دو کشور،
برنامه‌های جدید و راهکارهای لازم برای جهش در ارتقای مناسبات و تحقق اهداف اقتصادی دو کشور بررسی و یادداشت تفاهمی میان دو کشور به امضا خواهد رسید.
طی دو روز کمیسیون مشترک قرار است موضوعات مربوط به همکاری در زمینه
انرژی، کشاورزی، حمل و نقل، ارتباطات و فناوری، همکاری‌های اعتباری و بانکی، تجاری، گمرکی، آموزشی،
علمی و فرهنگی، ورزشی، گردشگری، بهداشت و محیط زیست مورد مذاکره و برنامه‌های مشترک مورد توافق قرار گیرد.
با گذشت دو سال از کمیسیون پنجم، مشاهده می‌شود برخی از توافقات مورد نظر به مرحله اجرا درآمده و برخی دیگر همچنان نیازمند توجه و تعقیب جدی دو کشور است.
همزمان با برگزاری اجلاس یاد شده میان دو بخش دولتی، هیات تجاری سی نفره اتاق مشترک ایران و گرجستان
از مجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، کشاورزی و معدن ایران با هیاتی از بخش خصوصی گرجستان که توسط اتاق بازرگانی
و صنایع گرجستان هدایت می‌شود، در خصوص بهره‌برداری از فرصت‌های مناسب و برنامه‌های مشترک
و به منظور یافتن شرکای مناسب تجاری و سرمایه‌گذاری با یگدیگر مذاکره خواهند کرد.

Honarvar

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *