سیستم بانکی گرجستان

سیستم بانکی گرجستان

سیستم بانکی گرجستان

شکل گیری سیستم بانکی گرجستان از سال ۱۹۹۱ آغاز شده است. گرجستان دارای دو سیستم بانکی است. بانک ملی (National Bank Of Georgia) که مسئولیت هدایت سیاستهای پولی و مقررات بانکی کشور را بر عهده دارد و بانک های تجاری  که بر اساس نیاز بازار سرمایه شکل گرفته اند.

سیاست آزاد پولی در سیستم بانکی گرجستان

سیستم بانکی گرجستان در آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی در محیط سنگین بحرانهای سیاسی و اقتصادی توسعه یافته است. در سالهای اولیه استقلال ارتباطات سنتی اقتصادی از هم گسیخته و حجم تولید داخلی به طرز چشمگیری کاهش یافته بود و ناپایداری سیاسی و مالی، کشور را به سمت بحرانهای شدید مالی هدایت میکرد. در آن زمان، بانک ملی گرجستان سیاست آزاد پولی را اعمال کرد که در نتیجه آن بانکهای تجاری به سرعت رشد یافتند. لذا در ابتدای سال ۱۹۹۴ تنها پنج بانک دولتی تجاری در گرجستان فعالیت داشتند در حالی که تعداد بانکهای خصوصی تجاری به ۲۲۴ عدد می رسید.

اعمال اصلاحات در سیستم بانکی گرجستان

با توجه به شرایط موجود، اصلاحات در سیستم بانکی بسیارضروری به نظر می رسید. دخالت غیر مستقیم جهت حذف اقدامات نادرست با اصلاح روند صدور مجوز و نظارت بر فعالیت بانکهای تجاری آغاز و از سال ۱۹۹۵ سیاست نظارت بانک ملی بر پایه اصول نظارتی موثر بازل  (Basel ) در ۲۵ اصل به اجرا درآمد و سیستم رتبه بندی کمل (CAMEL ) اجرا شد.

اجرای سیاستهای نظارتی سخت و الزام به رعایت استانداردها از سوی بانکها، شناسایی بانکهای ضعیف و لغو مجوز آنها را آسان کرد. ثبات سیستم بانکی با اعلام حداقل سرمایه لازم که از سال ۱۹۹۵ مرحله به مرحله به اجرا در آمد و در حال افزایش بود با ۵۰ هزار دلار آغاز و در سال ۲۰۰۰ به ۵/ ۲ میلیون دلار برای بانکهای تجاری رسید. اقدامات فوق الذکر موجب شد تا فعالیت ۱۳۰ بانک تجاری ضعیف در سال ۱۹۹۵ تعطیل گردد. در جریان این روند بانکهای تجاری دولتی نیز خصوصی شدند.

دومین مرحله بازسازی سیستم بانکی گرجستان

در سال ۱۹۹۶ دومین مرحله بازسازی سیستم بانکی گرجستان به اجرا گذاشته شد که به نام برنامه گواهی بانکی معروف شد. در این دوره از سال ۱۹۹۶ الی ۱۹۹۷ همزمان با افزایش حداقل سرمایه لازم، بانکهای تجاری موظف به دریافت گواهی از بانک ملی بودند که با اجرای این برنامه ۵۱ بانک ضعیف نیز از سیستم بانکی گرجستان خارج شدند.

از سال ۱۹۹۷ عل یرغم کاهش قابل توجه در تعداد بانکهای تجاری، شاخصهای مالی نظیر حجم دارایی یا سرمایه کل بانکها و ذخیره سپرده به صورت سالیانه افزایش یافته است. لذا بر اساس برنامه های انجام گرفته از ۲۲۴ بانک که در اوایل دهه ۹۰ در گرجستان فعالیت میک‌ردند در حال حاضر تنها ۲۵ بانک فعال وجود دارد که دو بانک از این بانکها شاخه ای از بانکهای خارجی می باشند.

رشد بانکهای تجاری خصوصی گرجستان

اگرچه در حال حاضر ۲۵ بانک تجاری در گرجستان فعالیت دارند، اما ۸۱ درصد دارایی های سیستم، ۸۷ درصد تعهدات مالی و ۸۶ درصد پس اندازها در هفت بانک متمرکز می باشد، لذا شاخص های رشد مالی در بخش بانکی نیز منتج از فعالیت این هفت بانک است.

اعمال حداقل سرمایه لازم و توسعه بانکهای مهم بخش خصوصی به طور قابل توجهی توزیع نیروها در بخش بانکی را تغییر داده است. بخصوص در آغاز سال ۱۹۹۶ بیش از ۵۰ درصد دارایی بانکها و بیشتر از ۹۰ درصد پس اندازها در بانکهای تجاری دولتی متمرکز بود. در حالی که در حال حاضر سهم آنها از دارایی و پس اندازها ۳۰ درصد می باشد که نشان از رشد بانکهای تجاری خصوصی در کشور دارد. دارایی ها و تعهدات سیستم بانکی گرجستان هنوز بیشتر به ارز خارجی است. مخصوصاً ۸۰ الی ۸۵ درصد تعهدات و ۶۰ الی ۶۵ درصد دارایی ها به صورت ارز خارجی است. این حقیقت نشان از ضعف پس انداز به لاری پول ملی گرجستان میباشد. هنوز مشکلات فراوانی فراروی سیستم بانکی گرجستان وجود دارد و یکی از اولویتهای بانک ملی حل همین مشکلات است.

در حال حاضر در کشور گرجستان سیستم بانکی خصوصی می باشد و تمامی بانک ها از جمله بانکهای تجاری متعلق به بخش خصوصی است. همچنین این کشور دارای بانک مرکزی به نام بانک ملی می باشد که وظیفه اش نظارت بر اعمال بانکهای خصوصی تحت نظر وزارت دارایی می باشد. وظیفه بانک مرکزی تعیین سیاست های پولی و مالی کشور و صدور مجوز تاسیس برای بانکهای خصوصی است.

نحوه انتقال پول و سرمایه در سیستم بانکی گرجستان

بانکهای گرجی با سیستم بانکی کشورهای جهان ارتباط پولی دارند و کار انتقال ارز به کشورهایی که دارای بانک هایی مرتبط با بانک های خارجی هستند را نیز انجام می دهند. همچنین بانک های گرجستان با بانک های برخی کشورها مانند روسیه، آمریکا، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، اوکراین، کانادا و چند کشور عضور اتحادیه اروپا دارای ارتباط پولی مستقیم هستند و به همین دلیل این کشورها می توانند به هر کشوری و به شکل مستقیم پول حواله کنند.در واقع فعالیت بانکهای خصوصی داخلی و خارجی در گرجستان، از نظر قانونی بلامانع بوده و افتتاح شعبه بانک های خارجی در صورت عمل به شرایط تعیین شده از سوی بانک ملی این کشور امکانپذیر می باشد.

نبود سیستمی بانکی برای نقل و انتقال پول و ارز با ایران

متاسفانه یکی از مشکلات تجاری بین ایران و گرجستان، نبود سیستمی بانکی برای نقل و انتقال پول و ارز می باشد و به همین دلیل نقل و انتقال پول مابین دو کشور به شکل غیر مستقیم و از طریق کشور ثالث با حواله به وسیله سیستم ارزی بانک توسعه صادرات ایران امکانپذیر است.

در واقع ایرانیانی که برای تجارت به گرجستان می روند برای حواله ارز به ایران به بانک های گرجستان مراجعه کرده و از طریق بانک یک کشور ثالث (بیشتر آلمان) اقدام به ارسال ارز حاصل از صادرات به ایران می نمایند. و کشور ایران نیز برای حواله ارز به گرجستان از طریق بانکهای خارجی عملیات انتقال و حواله ارز را انجام می دهد که پروسه ای طولانی می باشد. این روش هم هزینه های انتقال ارز را افزایش می دهد و هم باعث کاهش ضریب اطمینان انتقال دهندگان ارز می شود.

Honarvar

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *