جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

درباره جاذبه های گرجستان و شهر های مختلف آن مطالب زیادی را  به اشتراک گذاشته ایم اما در این مطلب قصد داریم تا جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه بررسی و سپس تصمیم بگیریم به کجای گرجستان سفر کنیم.

تفلیس

تفلیس قدیمی • نارکالا • خیابان روستاویلی و میدان آزادی • فونیکیولار • پل خشک • خیابان آقماشنبلی • موزه سیمون جناشیا گرجستان• موزه هنر گرجستان • تئاتر گابریادزه • کلیسای سامبا مقدس • موزه قوم شناسی • باغ ملی گیاه ‌شناسی گرجستان• دریاچه لیسی • رایک پارک • کلیسای سیونی • کلیسای آنچیسخاتی مریم مقدس • خیابان شاردن • پارک متاتسمیندا

جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

تفلیس/جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

متسختا

مکان های میراث جهانی یونسکو: کلیسای سویتیسخویلی • صومعه جواری • صومعه نینو • ببریستسیخه • آرمازتسیخه • قلعه آرمازی • صومعه شیو موقویمه • زدازنی

جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

متسختا/جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

گوری

قلعه گوری • کلیسای مریم مقدس • موزه تاریخی-قومی • موزه جوزف استالین • موزه شکوه نظامی • استراحتگاه گوریجواری • اوپلیستسیخه • تپه آتنی • روستای گارداتنی • کلیسای رویسی • کلیسای اوربنیسی

جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

گوری/جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

زوگدیدی

کاخ دادیانی و موزه تاریخ و معمار • استراحتگاهای آناکلیا و گانموخوری دریای سیاه • پارک کلی کولختی • کواکاناتسالیا • صومعه خوبی • استراحتگاه سکوری • مجتمع اوتسینداله • شوروبومو(یکی از عجایب طبیعت) • تپه اینتسرا • نیروگاه آبی اینگوری

جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

زوگدیدی/جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

کوتایسی

مکان های میراث جهانی یونسکو: کلیسای بارتاتی • کلیسای گلاتی • صومعه موتسامتا • موزه تاریخی دولتی کوتایسی • موزه ملی افتخار نظامی • منطقه تاریخی شهرستان • موزه باستان شناسی وانی • باغ طبیعت ساتاپلیا • غار پرومتئوس • ستون کاتسخی • تپه اوکاتسه

جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

کوتایسی/جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

تلاوی

موزه تاریخ و قومیت نگاری تلاوی • خیابان چولاکاشویلی • قلعه باتونیس تسیخه • نادیکواری پارک • درخت غول پیکر شهر تلاوی • شوامتا قدیم (یکی از قدیمی ترین کلیساهای ارتدوکس در گرجستان) • شوامتا جدید • ایکالتو • موزه الکساندر چاوچاوادزه تسیناندالی • صومعه آلاوردی

جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

تلاوی/جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

مستیا

مکان های میراث جهانی یونسکو: اوشگولی (مرتفع‌ترین سکونتگاه اروپا است.) • موزه تاریخی و قوم نگاری سوانتی • موزه مایکل خرجیانی • کلیسای لاقامی • تلسکی و منظره از زورولدی • یخچال چالادی • سکونتگاه کالا • روستا آدیشی • کلیسای ایپاری-ناکیپاری جورج مقدس • کلیسای لاتالی خدا • پیاده روی • کمپینگ

جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

مستیا/جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

اسپانتسمیندا

موزه تاریخی اسپانتسمیندا• کلیسای گرگتی • آبشار گولتی • یخچال دودوراکی • تپه داریالی • تپه خدی • تپه ی آرتخامو • روستای سنو • جوتا • پیاده روی • کمپینگ

جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

اسپانتسمیندا/جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

برجومی

کاخ آبی فیروزه • پارک آب معدنی • موزه علوم محلی برجومی • قلعه گوگیا • قلعه پیتر • کاخ لیکانی • پارک ملی برجومی-خاراگوالی • صومعه تیموتسوبانی • کلیسای باکره مقدس • صومعه سبز • کلیسای مقدس کوابیسخوی

جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

برجومی/جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

 باتومی

سواحل آدجارا • باتومی قدیم • بلوار و تفرجگاه باتومی • باغ گیاه شناسی باتومی • پلازا های باتومی • مرکز تفریحی آرگو باتومی و ماشین های کابلی • قلعه گونیو • آبشار ماخونتستی • صومعه سخالتا • پارک ملی متیرالا

جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

باتومی/جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

سیقناقی

خیابان های شهرک • موزه سیقناقی • کلیسای قدیس استفان • کارخانه های شراب سازی • صومعه بودبه

جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

سیقناقی/جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

مقاصد زمستانی

تتنولدی، بکیورانی، گودآوری

جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

مقاصد زمستانی/جاذبه های گردشگری گرجستان در یک نگاه

Honarvar

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *