Tag : Revolt in Georgia

موج اعتراضات در گرجستان

10 ماه ago / 0 comments

موج اعتراضات در گرجستان موج اعتراضات در گرجستان پس از یورش های اخیر به برخی از کلوب های شبانه در این شهر شدت گرفته است.بنا بر گزارش وزارت کشور در هجوم نیروهای امنیتی گرجستان …